AWIRO logo
AWIRO headline

 „Żyć w zgodzie z sobą  i z innymi” – trening asertywności.

Asertywność to pozytywna pewność siebie, przekonanie o prawie do godnego życia, to gotowość stawania w swojej obronie, otwartego bycia tym kim się jest, traktowania siebie i innych z szacunkiem. Asertywność nie ma nic wspólnego z bezmyślnym buntownictwem, odruchowym mówieniem "nie" i zarozumialstwem.

Asertywność nie jest wrodzona. Można się jej zacząć uczyć w każdym momencie życia . Z pewnością wzmacnia poczucie własnej wartości i ułatwia właściwe kontaktowanie się z otoczeniem. Pozwala odpowiednio przeżywać i reagować w różnych sytuacjach. Umiejętność bycia asertywnym, to cenna sztuka w dzisiejszym świecie. Świecie, w którym ludzie w często się nie słuchają; jeśli już słuchają, to nie rozumieją; albo też rozumieją, ale nie reagują …

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności wyrażania własnych opinii, pragnień i wartości oraz zdolność komunikowania swoich potrzeb, jak też udzielania odpowiedzi odmownych i nieodczuwania z tego powodu dyskomfortu. A także nauczenie się bez skrępowanie, tremy, wstydu, zażenowania, unikania, zwodzenia, fantazjowania, odraczania w czasie, lęku, przerażenia itd.:

 • mówienia o sobie dobrze;

 • mówienia o swoich wadach;

 • przyznawanie się do błędów i przepraszania;

 • przyjmowania komplementów;

 • przyjmowania krytyki i negatywnych ocen;

 • kończenia trudnych spraw, rozmów;

 • reagowania na trudne sprawy innych.

 

Hasła omawiane w trakcie treningu, to m.in.:

 • Asertywność – cóż to takiego?

 • Dlaczego trudno być asertywnym?

 • Obszary zachowań asertywnych.

 • Jak powiedzieć „NIE”, kiedy myślę „NIE”?

 • Asertywne wyrażanie UCZUĆ.

 • Asertywne reagowanie na pochwałę i krytykę.

 • Jak być asertywnym wśród najbliższych?

 

Terminy spotkań: wznowienie szkolenia - wrzesień 2012r.

Miejsce:

Akademia Podróży Wojażer

60-841 Poznań, ul. Dąbrowskiego 28a

Trener : Liliana KORTUS

Inwestycja: 230zł*

płatność przelewem: nr konta: mBank: 56 1140 2004 0000 3402 5448 6322

(przelew z dopiskiem AWIRO – trening asertywności )

*konieczność dokonania przedpłaty w wysokości min. 70 zł do dnia ........ 2012 roku (w przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu przedpłata nie ulega zwrotowi). Do dnia ............. prosimy o wpłacenie całej kwoty na podany powyżej numer konta.

Możliwość wpłaty na konto całej kwoty.

Prosimy o przyniesienie na szkolenie wydruku potwierdzenia przelewu.

Zapisu na warsztat proszę dokonywać pod adresem: biuro@awiro.pl

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na wybrany przez uczestnika termin, AWIRO zaproponuje udział w kolejnym. Przełożenie udziału w zajęciach może mieć miejsce jednorazowo.

AWIRO zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników - Z PEŁNYM ZWROTEM WPŁATY.

 

Więcej informacji o szkoleniu uzyskają Państwo pod numerem 504 219 199 

 
© Copyright AWIRO
Valid XHTML 1.0 Transitional