AWIRO logo
AWIRO headline

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Jest to cykl zajęć warsztatowych w trakcie, których Uczestnicy poznają mechanizmy wpływające na jakość komunikacji interpersonalnej - z rówieśnikami, partnerami, dziećmi, wnukami, itd. Tematyka spotkań porusza zagadnienia mające na celu kształtowanie umiejętności budowania relacji opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie i poszanowania innych oraz jasnym stawianiu wymagań i granic. Głównym celem spotkań jest wspieranie Dorosłych w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z  „OTOCZENIEM”.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Podstawowe hasła tematyczne:
 • Granice.

 • Inteligencja emocjonalna.

 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna.

 • Aktywne słuchanie.

 • Rozwiązywanie problemów.

 • Zarządzanie konfliktem.

Metody realizacji

Zajęcia warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym, z wykorzystaniem następujących metod pracy:

 • mini wykład;
 • burza mózgów;
 • praca indywidualna i grupowa;
 • psychodrama, odgrywanie scenek;
 • dzielenie się doświadczeniami własnymi;
 • ćwiczenia.

Uczestnicy otrzymają karty pracy oraz materiały informacyjne, stanowiące podsumowanie każdego tematu.

Strategia realizacyjna

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, co pozwala w pełni wykorzystać wiedzę i praktykę prowadzących oraz wiedzę i indywidualne doświadczenie uczestników, w oparciu o ich aktywny udział. Nie oznacza to jednak konieczności ekspozycji społecznej dla osób, które nie są jeszcze gotowe na taką formę działania. Na początku zajęć zawarty zostaje z uczestnikami kontrakt, który ma zagwarantować uczestnikom maksimum poczucia bezpieczeństwa w grupie.

Informacje dodatkowe:

Każde spotkanie trwa ok. 2 godzin zegarowych, w zależności od dynamiki i indywidualnych potrzeb uczestników. Liczba osób w grupie (ze względu na charakter warsztatów) nie powinna przekraczać 12 – 15.

 

Terminy spotkań:  wznowienie szkolenia - wrzesień 2012r.

Miejsce:

Akademia Podróży Wojażer

60-841 Poznań, ul. Dąbrowskiego 28a

Trener : Liliana KORTUS

Inwestycja: 230zł*

płatność przelewem: nr konta: mBank: 56 1140 2004 0000 3402 5448 6322

(przelew z dopiskiem AWIRO – Skuteczna komunikacja interpersonalna)

*konieczność dokonania przedpłaty w wysokości min. 70 zł do dnia ......... 2012 roku (w przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu przedpłata nie ulega zwrotowi). Do dnia ............... prosimy o wpłacenie całej kwoty na podany powyżej numer konta.

Możliwość wpłaty na konto całej kwoty.

Prosimy o przyniesienie na szkolenie wydruku potwierdzenia przelewu.

Zapisu na warsztat proszę dokonywać pod adresem: biuro@awiro.pl

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na wybrany przez uczestnika termin, AWIRO zaproponuje udział w kolejnym. Przełożenie udziału w zajęciach może mieć miejsce jednorazowo.

AWIRO zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników - Z PEŁNYM ZWROTEM WPŁATY.

Zainteresowane osoby, grupy zorganizowane, instytucje prosimy o kontakt
© Copyright AWIRO
Valid XHTML 1.0 Transitional