AWIRO logo
AWIRO headline

Kursy doskonalące i szkolenia rad pedagogicznych

W roku szkolnym 2012/2013 Akademia Wiedzy i Rozwoju Osobistego "AWIRO" proponuje szkolenia nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia Rad Pedagogicznych.

Propozycje tematów szkoleniowych Rad Pedagogicznych:

 1. Techniki prezentacji multimedialnej w praktyce nauczyciela - Doskonalenie praktycznych umiejętności prezentacji. Analiza własnego stylu prezentacji z uwzględnieniem celu i audytorium. Omówienie procesu przygotowania do prezentacji.
 2. Praca z uczniem zdolnym.
 3. Praca z uczniem z problemami w nauce.
 4. Rola i zadania nauczyciela wychowawcy we współczesnej szkole.
 5. Sposoby prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.
 6. Jak uczyć efektywnego uczenia się?
 7. Zastosowanie TI w pracy nauczyciela.
 8. Mediacje - jako metoda rozwiązywania szkolnych problemów.

Rady Pedagogiczne

 • terminy szkoleń ustalamy indywidualnie
 • miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
   

© Copyright AWIRO
Valid XHTML 1.0 Transitional