AWIRO logo
AWIRO headline

Wydarzenia

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna zalecana jest w szczególności osobom:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD),
 • w celu poprawy funkcjonowania umysłu (m.in. pamięć, koncentracja).

Terapia ma na celu m.in.:

 • integrację pracy półkul mózgowych,
 • przeciwdziałanie dysleksji,
 • poprawę  koncentracji i uwagi,
 • doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej,
 • doskonalenie pisania i czytania, oraz umiejętności matematycznych,
 • obniżanie nadmiernego napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej i równowagi,
 • nabieranie odwagi w podejmowaniu działań,
 • budzenie pewności siebie,
 • wspomaganie komunikacji i rozwoju mowy.


Szczegółowe informacje dotyczące spotkań w zakładce: oferta / Kinezjologia edukacyjna

Dodano: 2013-02-20


Zobacz wszystkie newsy


© Copyright AWIRO
Valid XHTML 1.0 Transitional